Novosti po verzijama - Mart 2018

Milica Peloza-Mojsilović @ 22 mart 2018
  • ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE
  • FINANSIJSKO POSLOVANJE

Na našem sajtu je postavljena nova verzija u kojoj je, između ostalog, unapređeno sledeće:

ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE

Centralno unapređenje u poslednjim izmenama verzije odnosi se na registraciju faktura u CRF. U korisničkom uputstvu dat je opis postupka unosa u šifarniku poslovnih partnera, unosa korisničkog imena i lozinke, instrukcije za knjiženje i registraciju fakture. Detaljno korisničko uputstvo dostupno je klikom na link.

Dodate su nove opcije u funkciji Automatskog formiranja fakture: Zadrži valute sa tekućeg dokumenta i Zadrži napomenu sa tekućeg dokumenta. Implementiran je parametar 10232 – Standardno mesto prometa je sedište kupca i možete ga aktivirati za ove potrebe.

Automatsko formiranje dokumenta - Opcije za prenos napomena i valuta plaćanja tekućeg dokumenta

Uveden je tip štampe za odabir faktura sa valutnom klauzulom sa prikazom kursa i iznosa u valuti. Ova funkcionalnost je ubačena u svim propisanim varjantama izlazne fakture. Implementiran je parametar 10229 – Štampaj iznos kursa prilikom fakturisanja po valutnoj klauzuli koji je potrebno aktivirati kako bi ova funkcionalnost bila dostupna.

 

FINANSIJSKO POSLOVANJE

Dodata je još jedna funkcija u Izveštajima iz finansijskog poslovanja. Izveštaji prometa – sve poslovne godine pod nazivom Detaljni pregled po analitičkim računima:

Izveštaji iz finansijskog poslovanja

 

BIZNISOFT TIM