Novosti po verzijama - Maj 2017

Milica Peloza-Mojsilović @ 18 maj 2017

Obuhvaćeni podsistemi:

  • GENERALNO
  • FINANSIJSKA OPERATIVA
  • SPECIFIČNI PODSISTEMI
  • ADMINISTRACIJA
  • BIZNISOFT POS

 
 


GENERALNO

Na našem sajtu je postavljena nova verzija u kojoj je, između ostalog implementirana nova funkcionalnost lakšeg i naprednijeg filtriranja kolona u standardnim tabelama a u skladu sa novim funkcionalnostima promovisanim u novim verzijama DevExpress-a.

Prikaži filter kolonu

Omogućena je promena rezolucije browser-a prilikom korišćenja BSLive sistema (veoma bitna funkcionalnost za korisnike BSLIVE-a).

FINANSIJSKA OPERATIVA

Implmentirana je provera da li postoji tabela kamatnih stopa pre startovanja procedure obračuna kamate uz prikaz greške ukoliko ova tabela nije popunjena a za konkretnog klijenta nije definisana ugovorena kamatna stopa.

SPECIFIČNI PODSISTEMI

Implementirana je nova oznaka u tabeli pregleda svih merenja u delu Otkupa poljoprivrednih kultura u spečificnim podsistemima kojom se označava da li je izvršeno merenje bilo ručno ili automatsko.

Implementirana je nova oznaka u tabeli pregleda svih merenja u delu otkupa u specifičnim podsistemima kojom se označava da li je izvršen unos analize poljoprivredne kulture.

ADMINISTRACIJA

Unapređena je funkcionalnost obrade virmana u modulu Administracija: omogućena je provera ispravnosti tekućih računa kao i poziva na broj odobrenja i zaduženja ukoliko su po modulu 97 (obaveštenje sa porukom o mogućoj neispravnosti uz koji je omogućen dalji upis).

U okviru ovog modula implementirana funkcionalnost Prenosa virmana u Novu poslovnu godinu u podsistemu Administracija. Omogućen je prenos ručno unetih naloga iz baze virmana.

Implementiran je novi konfiguracioni parametar 10183 kojim je moguće onemogućiti prikaz i promenu vrste PDV prometa kao i oznake da li postoji obaveza obracunavanja PDV-a u zaglavlju izlaznih računa/profaktura. U praksi se dešavalo da pojedini operateri slučajno “odštikliraju” oznaku “PDV” u zaglavlju izlazne fakture/profakture i/ili slučajno promene vrstu PDV prometa i tako naplate manje od kupca i ne obračunaju PDV.

BIZNISOFT POS

Implementiran je novi izveštaj pregleda svih nivelacija iz POS-a za period. Ovo je zgodna funkcija u uslovima kada agencija vodi knjige a ne koristi se BSReplikacija zato što je omogućeno da se jednim nalogom proknjiže sve nivelacije za period.

Knjiženje prometa POS   Pregled svih nivelacija iz POS-a za period