Novosti po verzijama - April 2016 - Jun 2016

Super User @ 02 avgust 2016

Obuhvaćeni podsistemi:

 • ROBNO - TRGOVINA
 • FINANSIJSKO POSLOVANJE
 • OBRAČUN ZARADA
 • SPECIFIČNI PODSISTEMI

 
 


 ROBNO-TRGOVINA

 • Implementiran je novi konfiguracioni parametar 10119 u Klasifikaciji 106 kojima je moguće definisati da se ignorišu mesta i nosioci troškova kod specifikacija valute.

Valute plaćanja 

      

ADMINISTRACIJA

 • Omogućen je prenos u novu poslovnu godinu svih artikala iz objekta po subjektima jednim klikom. Ovo je zgodno (praktično neophodno) kod prenosa robnog u objektu tipa 23 – Sitan inventar zadužen po radnicima.

Prenos podataka u narednu godinu- Po subjektima  

STALNA SREDSTVA

 • Ubačen je novi tab u osnovnoj formi evidencije stalnih sredstava u kome se može videti specifikacija reversa za selektovano stalno sredstvo. Izvršen je potpuni redizajn forme obrade i izdavanja reversa. Omogućeno je brisanje celog reversa kao i pojedinačne stavke reversa. Omogućen je pregled svih izdatih reversa.

Evidencija stalnih sredstava  

Reversi sredstava  

FINANSIJSKO POSLOVANJE

 • Sada postoje dva nova polja koja mogu da se popune vezano za štampu KEP knjige i to "Strana" i "Redni broj". Ovi parametri sada prilikom štampe počinju od zadatih. Za štampu KEP knjige tip 1 je ostalo da ukoliko je strana 1 broj strane se ne štampa iz praktičnih razloga. Prilikom štampe ostalih tipova knjige, strana se štampa kako je navedeno.
 • Dodata je nova funkcionalnost – Kopiranje već unetog finansijskog naloga u Obrada naloga za glavnu knjigu. Potrebno je da se pozicionirate na nalog na osnovu kog želite da formirate novi i da startujete funkciju „Formirajte po tekućem“. Za datum naloga i datum dokumenta novog naloga se uzima vrednost perioda DO definisana u zaglavlju BizniSoft-a, dok se za operatera uzima vrednost prijavljenog operatera.

Knjiga evidencije prometa    Obrada naloga za glavnu knjigu 

OBRAČUN ZARADA

 • Sada postoji posebna tabela pod nazivom „Prosek zarada iz prethodne aplikacije“. Ova funkcija se nalazi u modulu Obračun zarada – Parametri za obračun – Prosek zarada iz prethodne aplikacije. Sve procedure koje preračunavaju i štampaju prosek su modifikovane u skladu sa novom tabelom.

Prosek zarade iz prethodne aplikacije  

 • Sada se može odštampati obrazac NZ-1 i za naknade od 60% i 30% samo ukoliko je obračun naknade obračunat po bruto principu. Neophodno je podesiti sledeće da bi obrazac bio funkcionalan:

U tabeli Vrste plaćanja zarada, naknada i dodataka otvorite nove vrste:

Vrste plaćanja zarade, naknada i dodataka  

Zatim u tabeli - Vezna tabela prihoda iz radnog odnosa otvorite ove redove:

Vezna tabela prihoda iz radnog odnosa