Novosti po verzijama - Maj 2015 - Avgust 2015

Super User @ 01 septembar 2015

Obuhvaćeni podsistemi:

GENERALNO - 2 stavke ...

 • ROBNO - TRGOVINA - 4 stavke ...
 • FINANSIJSKO POSLOVANJE - 1 stavka ...
 • FINANSIJSKA OPERATIVA - 1 stavka ...
 • OBRAČUN ZARADA - 3 stavke ...

 
 


GENERALNO

 • Omogućena je univerzalna pretraga sa filtriranjem na svim gridovima u programu koristeći kombinaciju tastera CTRL+F. Ova funkcionalnost vrši pretragu svih VIDLJIVIH polja u gridu (primer: ukoliko želimo pretragu po barkodu u stavkama kalkulacije, moramo prethodno prikazati barkod u gridu).

 • pretraga thumb 

 • Dodata je nova opcija u konfiguratoru koja omogućava štampu izdatnice ambalaže na način na kojoj je to radilo u starijim verzijama. Potrebno je da štiklirate ovu opciju, kliknete na OK i restartujete BizniSoft.

 • konf thumb 

ROBNO-TRGOVINA

 • Omogućeno je knjiženje računa poslovnih partnera u automatskim knjiženjima sa više valuta po mestima i nosiocima troškova.

 • knizracposlpart thumb 

 • Narudžbine i trebovanja - U formi trebovanja dodate su nove funkcije
  Datum isteka se prilikom instalacije i startovanja nove verzije automatski puni kao datum trebovanja + 30 dana
  Prilikom otvaranja novog trebovanja, za datum isteka se automatski nudi današnji datum + 30 dana
  Datum isteka je moguće, po potrebi, naknadno promeniti (naravno, potrebno je prvo da se trebovanje vrati u obradu)
  Prilikom vraćanja trebovanja u obradu, automatski se skida eventualno prethodno postavljeni indikator da je trebovanje zatvoreno. Ovaj indikator se ažurira procedurom knjiženja (za tekuće) i/ili obračuna narudžbina i trebovanja (za sva ostala). Potrebno je pustiti jedan obračun narudžbina i trebovanja kada se instalira nova verzija kako bi se ovaj indikator popunio na svim dosadašnjim dokumentima.
  Nezatvorena trebovanja koja su istekla, u spisku trebovanja označena su crvenom bojom. 

 • treb thumb 

 • Uvozna kalkulacija - U delu specifikacije eksternih troškova, ubačeno je novo polje u kome je moguće definisati valutu plaćanja.

 • defvalplac thumb 

 • Ambalaža - Kod štampe ambalaže koju konkretan poslovni partner duguje možete izabrati i varijantu štampe sa količinom.

 • ambal thumb  

FINANSIJSKO POSLOVANJE

 • Obrada naloga za glavnu knjigu - Račun troškova - Ubačeno je novo polje “Analitika” u tabeli formiranja računa troška.

 • nalgk thumb  

FINANSIJSKA OPERATIVA

 • IOS - Potpuno je redizajnirana i unapređena funkcija Izvoda Otvorenih Stavki (IOS-a). Sada je omogućeno biranje datuma (datum naloga, datum dokumenta, datum valute) kao i mogućnost izbora više poslovnih partnera i/ili atributa poslovnih partnera.

 • ios thumb  

OBRAČUN ZARADA

 • Ubačen je novi izveštaj - Rekapitulacija obračuna po mesecima

 • rekappomes thumb  

 • Funkcija štampe isplatnih listića je potpuno redizajnirana. Iz menija su izbačeni izveštaji “Konačni obračun”, “Obračun za tekuću isplatu” i “Kumulativni obračun” i ovi izveštaji su integrisani u novu formu pod nazivom “Specifikacija obračuna po radnicima”. Sada je omogućeno da se u ovoj formi izabere željeni tip izveštaja zajedno sa ostalim parametrima. Takođe je omogućeno da se promeni obračun u meniju BizniSoft-a (glavni meni gde se selektuje obračun) a da se ne izlazi iz ove funkcije. Omogućeno je slanje isplatnih listi, tj. izabranih izveštaja na email radnicima. Da bi ovo funkcionisalo potrebno je da se u matičnoj knjizi radnika popuni novo polje “Email adresa” (i da email adresa bude ispravna) kao i da se u šifarniku operatera popuni email aktivnog operatera. Moguće je filtriranje tabele za pojedine radnike kako bi se samo njima poslala isplatna lista na mail. Svaki klijent može da unese tekst koji želi.

 • specporad thumb  matknjrad thumb  sifoper thumb  

 • Dodato je novo polje u tabeli “Vrste plaćanja zarade, naknada i dodataka” pod nazivom “štampa obavezna”. Ukoliko je ovaj checkbox štikliran, ova vrsta zarade će se na isplatnom listiću štampati bez obzira što je 0. U skladu sa tim su modifikovani sledeći izveštaji:

  Konačni obračun za mesec
  Obračun za tekuću isplatu
  Kumulativni obračun

 • ispliststampa thumb