Novosti po verzijama - April 2013 / Maj 2013

Super User @ 22 maj 2013

Obuhvaćeni podsistemi:

 • ROBNO-TRGOVINA - 4 stavke ...
 • FINANSIJSKA OPERATIVA - 2 stavke ...
 • FINANSIJSKO POSLOVANJE - 3 stavke ...
 • OPŠTI ŠIFARNICI - 1 stavka ...
 • BIZNISOFT-POS - 1 stavka ...
 • GENERALNO - 2 stavke ... 
 • ADMINISTRACIJA - 1 stavka ...

 

 


 

ROBNO-TRGOVINA

 • Prijem robe - kalkulacija trgovačke robe
   - Dodata je mogućnost pretrage artikla u ulaznim dokumentima (kalkulacije) po šifri koja je iskazana na fakturi vašeg poslovnog partnera - dobavljača. Šifre se definišu u istoj opciji u šifarniku artikla kao kod definisanja šifre kupca (sada se taj tab zove "šifre partnera"). Do ove šifre se dolazi kada se pritisne "*" na polju "šifra" u formi kalkulacije.

  sif art partn thumb 

  - Dodata je funkcija automatskog formiranja kalkulacije na osnovu skeniranog dokumenta dobavaljača – fakture. Definisano je nekoliko tipova i u narednom periodu ćemo dodati nove. Ova opcija je besplatna za sve klijente. Detaljno uputstvo možete preuzeti na ovom linku - uputstvo.

   skeniranje faktura thumb  skeniranje faktura tip thumb 
   
 • Izveštaji iz robog knjigovodstva - Izveštaj o prometu artikla
  -
  Dodata je mogućnost upotrebe atributa poslovnih partnera radi lakšeg selektovanja subjekata u odgovarajućim izveštajima (Izveštaj o prometu artikla (Slika 1), izveštaj po komercijalistima (slika 2)). 

  izv prom art thumb   izv po komerc thumb

 • Izdavanje robe - izlaz robe - račun
  - Sada postoji nova varijanta propisanog izveštaja izlazne fakture pod nazivom: “Izlazna faktura po grupama”. U ovoj varijanti su artikli na izlaznoj fakturi grupisane u zavisnosti od eventualno dodeljene grupe artikla. 

 

FINANSIJSKO POSLOVANJE

 • Obrada naloga za glavnu knjigu
  - Dodata je opcija unosa mesta i nosioca troškova u formi unosa izlazne fakture u opciji obrade naloga glavne knjige.
  - Ukoliko se izlazna faktura unosi u opciji fk naloga u funkciji obrade naloga za glavnu knjigu (knjigovodstvene agencije), dodata je mogućnost da se prilikom konfirmacije ovaj nalog upiše automatski u KEPU knjigu.

 • Izveštaji iz finansijskog - pregled konta - kartica
  Dodata je mogućnost da korisnik sam bira da li želi "tačan račun" ili "račun koji počinje sa ..." (slika 1).

  analit racuni thumb  

 

FINANSIJSKA OPERATIVA

 • Dodat je i dorađen novi izveštaj koji služi za praćenje rokova plaćanja a u skladu sa Uredbom o rokovima za izmirenje novčanih obaveza. U ovom izveštaju je potrebno da se za period uzme od 01.04.2013 do danas a polje „Na dan“ da bude MINIMUM sutrašnji datum. U ovom slučaju, sve što izađe u koloni 46-60 dana za javna preduzeća, tj. u koloni 61-90 dana za firme mora biti plaćeno danas inače je sutra već u kašnjenju. Izveštaj se nalazi u podsistemu finansijske operative i zove se "Pregled neplaćenih obaveza / potraživanja”. Operater zadaje datum, bira konta i određuje način zatvaranja (hronološki ili po veznom dokumentu). Kada se pregled odradi, operater može da filtrira ordređene kolone (recimo samo od 30 do 45 dana) i da ovaj izveštaj po potrebi odštampa.

   napl obaveze thumb   napl obaveze1 thumb  napl obaveze2 thumb


OPŠTI ŠIFARNICI

 • Artikli - proizvodi
  -
   Ukoliko imamo 2 artikla sa skoro identičnim recepturama (razlika na primer u količini materijala), moguće je kopirati recepturu artikla 1 u recepturu artikla 2. Najpre kliknemo na dugme "zapamti recepturu" artikla 1 sa koga želimo da je kopiramo. Zatim, prilikom otvaranja novog reda kod recepture artikla 2, kliknemo na "kopiraj recepturu".

  kopiranje recepture thumb 

 

BIZNISOFT-POS

 • BizniSoft-POS je potpuno redizajniran i prilagođen ekranima na dodir sa pripremom za podršku restorankom režimu i podršku za apotekarske ustanove. Dodato je opcija "brzih tastera" za plaćanje u tabu "Kupac" prilagođenih (ali ne i ograničenih) na ekrane osetljive na dodir. Ubačeni su tabovi za pregled računa i aktiviranje numeričke tastature (slilka 1). Takođe je moguće definisati brze tastere po želji i postaviti im odgovarajuću sliku. To se radi u kartici "ADMINISTRACIJA" klikom na dugme "definiši", a ponovni klik na dugme "definiši" vraća nas nazad na izdavanje računa  (slika 2). Da bi ste definisali brze tastere potrebno je da definišete atribute artikla i asocirate željene artikle. U tabu "Slike artikla" u šifarniku artikla možete ubaciti Sliku6 kao sliku koja će se pojavljivati za ovaj artikal u opciji brzih tastera POS-a (za više informacija - kontaktirajte naš Call centar). Dodata je mogućnost odjave operatera bez izlaska iz aplikacije.

  pos thumb   brzi tasteri thumb  

  Moguće je aktivirati i touch tastaturu klikom na dugme u donjem desnom uglu pored koga se nalaze tasteri "+" i "-" koji služe za povećavanje odnosno smanjenje količine poslednjeg kucanog artikla.(slika 3).

  touch thumb   

 

ADMINISTRACIJA

 • Šifarnik operatera
  - Dodata je nova funkcija ovlašćenja po izveštajima (slika 1). Naziv izveštaja možete videti u samoj formi izveštaja (slika 2). A pošto postoje više različitih izveštaja sa istim nazivom, pa je možda nekad potreban naziv fajla radi jasnije identifikacije izveštaja, isti možete videti u dizajneru izveštaja (sllika 3).

  sif oper thumb   izv u formi thumb  izvestaj dizajner thumb
   

GENERALNO