Novosti po verzijama - Decembar 2012 / Januar 2013

Super User @ 17 januar 2013

Obuhvaćeni podsistemi:

 • OPŠTI ŠIFARNICI - 3 stavke
 • ROBNO-TRGOVINA - 7 stavki ...
 • OBRAČUN ZARADA - 2 stavke ...
 • STALNA SREDSTVA - 1 stavka ...
 • FINANSIJSKO POSLOVANJE - 2 stavke ...
 • ADMINISTRACIJA - 3 stavke ...

 


OPŠTI ŠIFARNICI

 • Ubačen je novi šifarnik "Atributi klijenta" u podsistemu OPŠTI ŠIFARNICI. Dodat je i novi TAB u matičnim podacima firme kao i pretraga po atributu. Ovom funkcijom preduzeća za vođenje poslovnih knjiga mogu dodeljivati atribute po želji svojim klijentima i na taj način ih sortirati i grupisati (analogno atributima artikla i poslovnih partnera).

   atr klijenta 
   
 • Tabela računa automatskog knjiženja
  - Otvoreni su novi računi u tabeli računa automatskog knjiženja (287270, 287271, 479470, 479471) i kontnom planu a u skladu sa novim kontima potrebnim za obračun PDV-a po sistemu naplaćene realizacije.
 • Matični podaci - Klijenti
   
  - Dodata je nova opcija u matičnim podacima - spisku firmi: "Sistem obračuna PDV" koja može imati vrednosti: "Po fakturisanoj realizaciji" i "Po naplaćenoj realizaciji". Podrazumevana vrednost je "Po fakturisanoj realizaciji".

  obrac pdv  
   

ROBNO-TRGOVINA

 • Popis robe 
  - Dodata je mogućnost kreiranja popisne liste samo sa artikalima sa prometom u cilju smanjivanja obima popisne liste i bržeg popisa robe.

  popis art prom  

  - Prilikom formiranja popisne liste (uključujući i dugme "Svedi količine" i dugme "Dodaj izostavljene") ne uključuju se artikli koji nisu označeni kao ambalaža. Ambalaža se konsultuje samo za funkciju formiranja popisne liste po grupi u kom slučaju ambalaža treba imati svoju grupu. 
 • Izveštaji iz robnog knjigovodstva - Izveštaji po komercijalistima
  - Dorađeni izveštaji po komercijalistima - ubačen filter po poslovnim objektima.
  - Urađen je izveštaj realizacije po komercijalistima - grupno po subjetkima (sada prva stavka u listi izveštaja po komercijalistima). Ovde se konsultuje i faktor jedinice mere i faktor jedinične cene.
 • Funkcija Izveštaji iz robnog knjigovodstva - Robna kartica artikla/usluge je izbačena obzirom da se identičan izveštaj nalazi u šifarniku artikla.

  rob kar art  
   
 • Prijem robe - Kalkulacija trgovačke robe
  - Dodata je nova funkcija koja konsultuje recepturu mesa iz specifičnih podsisitema ali na drugačiji način. Više informacija o funkcijama obrade mesa po kategorijama u prodajnim objektima će biti uskoro postavljeno na našem sajtu.

  sastavnica mesa  
   
 • Dorađena je forma knjiženja dokumenata: Ukoliko se PDV obračunava po naplaćenoj realizaciji - promet se knjiži u knjizi razgraničenih računa a u skladu sa novim sistemom obračuna PDV-a "Po naplaćenoj realizaciji".

  knjiga ul racuna  
   

OBRAČUN ZARADA

 • Izveštaji za period i po periodima - Isplaćene zarade javnih preduzeća
  - Dodat je novi izveštaj - "izveštaj isplaćenih zarada javnih preduzeća - obrazac MZ". Za ovaj izveštaj neophodno je popuniti dve nove kolone u matičnoj knjizi radnika: "Stručna sprema" i "zanimanje".

  strucna sprema   

 • Izveštaj za izabrani obračunKonačni obračun
  - U izvestaju Konačni obračun za mesec dodata je nova stavka -  Ukupan trošak zarade/naknade.
   

STALNA SREDSTVA

 • Registar stalnih sredstava - Popis po računima - detaljno
  - Dodata je varijanta izveštaja za popis osnovnih sredstava na dan.
   

FINANSIJSKO POSLOVANJE

 • Dodate su nove funkcije u preimenovanoj grupi funkcija u Finansijskom poslovanju (stari naziv - "Poslovne knjige", novi - "Poslovne knjige / PDV evidencija"). Knjiga razgraničenih primljenih računa i knjiga razgraničenih izdatih računa. Ove knjige imaju dodatne kolone potrebne za ovu vrstu evidencije.

  posl knjige   kir svih rac

ADMINISTRACIJA

 • Unos i štampa virmana 
  - Izvoz virmana BizniSoft-a za Sito je dorađen.
  - Uvoz virmana za OfficeBanking se radi opcijom "Uvoz TXT fajla".
  - Izvoz izvoda iz OfficeBanking-a se radi tako što se izvod snimi u txt fajl - opcija "Multi ebank". Zatim se formira XML fajl.
  - Ubačena je nova opcija u tabeli računa automatskog knjiženja za izvode, a to je polje "račun". Sada se može definisati da se pojedini račun i šifra plaćanja knjiži na određeni konto (taksa za isticanje firme, EKO taksa, Porezi na dobit i ostali budzetski računi).

  automatsko knjizenje