Novosti po verzijama - Oktobar 2012

Super User @ 11 oktobar 2012

Obuhvaćeni podsistemi:

 • OPŠTI ŠIFARNICI - 5 stavki ...
 • ROBNO-TRGOVINA - 3 stavke ...
 • FINANSIJSKA OPERATIVA - 1 stavka ...
 • FINANSIJSKO POSLOVANJE - 1 stavka ...

 


OPŠTI ŠIFARNICI

 • Artikli i proizvodi
  - U šifarniku artikla je ubačeno polje "Akcijski rabat". Ovaj rabat se konsultuje u formama "Izlazna faktura sa akcijskim rabatom" i "Nalog za izdavanje sa akcijskim rabatom".

  akc-rab

  - Ubačeno je novo polje "Faktor jedinice mere". Ovo polje detaljnije definiše jedinicu mere, tako da ako imamo buteljku koja se prodaje kao 0.7, taj se faktor ovde i unosi i služi za kasnije izveštavanje (prodaja vina u litrima, hektolitrima i slično ...)

  fakt-jmr

  - Izmenjena je opcija komercijalnog pakovanja. Sada kada se u polju "količina" u izlaznim dokumentima pritisne taster '/' na numeričkoj tastaturi, izlazi forma za unos količine komercijalnog pakovanja (kucate samo 3 pakovanja, umesto 30 komada).
  - Ubačeno novo polje "Faktor ambalaže".

  fakt-ambal

  - Dorađena je funkcija "štampanje cenovnika po grupama".
   

ROBNO-TRGOVINA

 • Izdavanje robe - Nalog za izdavanje robe
  - Nalog za izdavanje robe sada štampa i količinu u komercijalnim pakovanjima.
 • Popis robe
  - Specifikacija poreza u popisnoj listi je sada odvojena na specifikaciju poreza za trgovačku robu, sopstvene proizvode i komisionu robu.
 • Izveštaji iz robnog knjigovodstva - Izveštaj o prometu artikla
  - Dodata je štampa izabranih atributa u svim izveštajima o prometu artikla iz robnog.
   

FINANSIJSKA OPERATIVA

 • IOS Hronološko zatvaranje
  - Forma je malo izmenjena i dodata je opcija "NA DAN" koja je i podrazumevana, i u tom slučaju se uzimaju sve otvorene stavke do "Datuma DO".

  ios-hrzatv

FINANSIJSKO POSLOVANJE

 • novo icon 4Poslovne knjige - KPO
  - Odrađena je podrška za KPO knjigu. Dodata je nova tabela u opštim šifarnicima koja radi isto kao adekvatna tabela za PK1 knjigu (slilka 1). Sama funkcija KPO se nalazi u modulu Finansijskog poslovanja - Poslovne knjige (slika 2). Ubačena je funkcija kreiranja nove KPO knjige na osnovu tabele i naravno štampe (slika 3).

   kpo2  kpo1  kpo3