Novosti po verzijama - Avgust 2012

Super User @ 27 avgust 2012

Obuhvaćeni podsistemi:

 • ROBNO-TRGOVINA - 5 stavki ...
 • FINANSIJSKO POSLOVANJE - 5 stavki ...
 • FINANSIJSKA OPERATIVA - 2 stavke ...
 • BIZNISOFT POS - 1 stavka ...

 


ROBNO-TRGOVINA

 • Prijem robe - Kalkulacija trgovačke robe
  - Kod svih prijemnih dokumenata sada možete odštampati tzv. "Prijemnicu po dokumentu". Kako da dođete do ove funkcije možete videti na priloženoj slici.

  prijemnica

  novo icon 4Odrađena je i "Kontrolna lista" koja može biti aktivna za sve dokumente ulaza i izlaza. Ovde je ideja da se provere stvarne količine u odnosu na količine koje su u dokumentu uz mogućnost štampe kontrolne liste.

  kontrlist kontrliststampa

  - Kontrolna lista je sada ubačena i u glavnom meniju podsistema Robno-Trgovinskog poslovanja da bi moglo da joj se pristupi nezavisno od dokumenta - primer: provera robe - kontrola u maloprodaji gde je roba internim računom stigla iz veleprodaje.
  - Na kontrolnoj listi je sada ubačena podrška za unos Data Terminalom i/ili Barcode čitačem. Dorađena je štampa kontrolne liste - ubačena su polja barkod i kataloški broj.
  - Kontrolna lista je sada postavljena po objektima, tj. prikazuju se samo kontrolne liste rađene u aktivnom objektu.
   

FINANSIJSKO POSLOVANJE

 • Izveštaji iz finansijskog - Pregled konta - kartica
  - Nova propisana varijanta kartice deviznog računa - "Detaljno za analitički račun" - grupisano po dokumentu veze.
  - Ispravljen je izveštaj kartice deviznog računa - detaljno za analitički račun - bio je permutovan datum naloga / dokumenta i još neke sitne dorade.
 • Izveštaji iz finansijskog - Dnevnik knjiženja
  - Dorađen je izveštaj dnevnika knjiženja - ubačeno grupisanje po broju naloga i crtice nakon svake promene naloga.
 • Izveštaji iz finansijskog - Bilans stanja
  - Dorađena je štampa bilansa stanja - obe varijante. Sada se javlja poruka upozorenja ukoliko aktiva i pasiva nisu jednake (zbog zaokruženja).
 • Zatvaranje stavki
  - Ispravljena/dorađena je procedura formiranja ZST naloga. Sada se bez problema zatvaraju svi računi ovim nalogom bez obzira na saldo i dokument vezu. Zatvaranje stavki sada ima opciju prikaza zbirnih iznosa. Ova opcija bi praktično uvek trebala da bude uključena kada se formira ZST nalog.
   

FINANSIJSKA OPERATIVA

 • Izveštaj po komercijalistima
  novo icon 4U formi izveštaja po komercijalistima dodat je i izveštaj o ostvarenoj razlici u ceni sa rekapitulacijom po komercijalistima.
  - Dorađen je izveštaj naplate po komercijalistima - ubačena je rekapitulacija po komercijalistima na novoj strani na kraju ovog izveštaja kao i kod izveštaja o realizaciji po komercijalistima.
   

BIZNISOFT POS

 • Omogućen je nominalni iznos popusta na ceo račun. (Shift + F11 - u POS-u).