Baza znanja - Licenciranje BizniSofta

PITANJE: 
Kako se zahteva, dobija i gde se unosi licenca za Biznisoft?

ODGOVOR:
U meniju „Administracija“ , podmeni „Podaci o programu i licenci“. Za detaljnije objašnjenje pogledati dokument „uputstvo-BS-Licenciranje.pdf„  koji se nalazi na instalacionom DVD-u, ili se može direktno preuzeti sa našeg sajta.

Detalji

Napisano : 2012-08-30 09:46:11, Poslednja ispravka : 2012-08-31 01:05:17