Baza znanja - Unos cene u kalkulaciji kada kupac ili dobavljač nije u sistemu PDV-a

Ovo je slučaj kada kupac nije u sistemu PDV-a a dobije fakturu bez cene sa PDV-om ili kada je kupac u sistemu PDV-a a dobije fakturu u kojoj nema iskazana cena bez PDV-a ili od dobavljača koji nije u sistemu PDV-a. U tom slučaju se u formi kalkulacije koriste tasteri '/' i '*' na numeričkoj tastaturi. Kada ste na polju "Fakturna cena" pritisne se jedan od ovih tastera u zavisnosti od PDV stope artikla ('/' - Niza stopa, '*' - opšta stopa), i videćete da će se promeniti font zaglavlja kolone Fakturne cene, tada unesete vrednost fakturne cene i desiće se sledeće:

1. Ako je klijent u sistemu PDV-a i pritisnut je bio '/' - oduzeće se pdv 8% od unete cene - znači da je na fakturi iskazana cena sa PDV

2. Ako je klijent u sistemu PDV-a i pritisnut je bio '*' - oduzeće se pdv 20% od unete cene - znači da je na fakturi iskazana cena sa PDV

3. Ako klijent nije u sistemu PDV-a i pritisnut je bio '/' - dodaće se pdv 8% od unete cene - znači da je na fakturi iskazana cena bez PDV

4. Ako klijent nije u sistemu PDV-a i pritisnut je bio '*' - dodaće se pdv 20% od unete cene - znači da je na fakturi iskazana cena bez PDV.

Detalji

Napisano : 2013-01-18 08:07:15, Poslednja ispravka : 2013-01-18 08:07:15