Baza znanja - Unos u polja - procenat minulog rada i datum minulog rada

PITANJE: 
Šta se unosi u polju „procenat minulog rada“, a šta u polju „datum minulog rada“ u matičnoj knjizi radnika?

ODGOVOR:
U polju procenat minulog rada se unosi ukupan procenat minulog rada do trenutka računanja prve zarade u biznisoftu. Ukupan procenat se racuna godine staza x 0,4 %. Npr. Zaposleni ima 3 godine 7 meseci 5 dana radnog staza  na dan 01.07.12. Minuli rad se računa npr. 0,4% po godini. Procenat minulog rada za ovog zaposlenog je 1,2 (3x0,4). U polju datum minulog rada se piše budući datum promene odn. uvećanja minulog rada za tog zaposlenog. U ovom primeru ostaje još 5 meseci do uvećanja minulog rada (12-7=5), što znači da će se minuli rad uvećati 01.12.12. Kada se otvara nova šifra, ova dva polja korisnik sam popunjava. Preko opcije Ažuriranje procenta minulog rada koja se pokreće pred svaki obračun zarada, program automatski proverava minuli rad i tamo gde treba, automatski povećava za zadati procenat.

Detalji

Napisano : 2012-08-30 11:27:24, Poslednja ispravka : 2012-08-31 01:11:28