Baza znanja - Arhiviranje podataka

PITANJE: 
Kako arhivirati podatke i koliko često?

ODGOVOR:
U Meniju „Administracija“, podmeni „Arhiviranje podataka“ izabarati „Arhiviranje (Backup) podataka“.  Izabrati odgovarajuću vrstu Backup-a, zavisno od toga da li preko Biznisofta vodite jedno, ili više preduzeća. Kliknuti na „DA“ i izabrati mesto čuvanja arhive. Savetujemo da tako sačuvanu arhivu prebacite na USB Flash memoriju, koju potom držite/čuvate kod vas, ili na nekoj drugoj lokaciji.  Po Ugovoru ste obavezni da arhivirate podatke najmanje jednom u sedam dana, a mi savetujemo da preduzeća koja unose veliku količinu podataka i agencije to rade svakodnevno.

Detalji

Napisano : 2012-08-30 09:41:53, Poslednja ispravka : 2012-08-31 01:05:00