Baza znanja - Knjiženje kalkulacije i pazara u nekim slučajevima formira nalog sa nepostojećim kontima

PITANJE:
Prilikom knjiženja kalkulacija i pazara pojavljuju se konta koja nisu otvorena u kontnom planu i to mi se nije pre pojavljivalo. Ovo je primer kako mi izgleda nalog kalkulacije, slično se dešava i sa pazarima, naime umesto konta 4700 4710 pojavljuju se neka nepostojeća 4760 i 4761.


ODGOVOR:
Konto 1399 koji ste nam poslali u attachmentu predstavlja ispravku vrednosti zaliha i javlja se kada se u konfiguratoru izabere zaokruživanje na dve decimale. Ovde je bila ideja da identična nabavna cena kod ulaza robe odgovara nabavnoj ceni kod izlaza robe "u paru". Ako vam ovaj konto smeta, jdenostavno u konfiguratoru skinite "checkbox" pod nazivom "Zaokruži na dve decimale kod nabavke" (screenshot u attachment-u). Svejedno, u novoj verziji koju možete skinuti sa našeg sajta smo ubacili proceduru koji ova konta otvara automatski (1339 - Ispravka zalihe robe i 1099 - Ispravka zaliha materijala). Što se tiče konta 4760 i 4761 oni po kontnom planu SRRS-a predstavljaju PDV po 18 i 8 % u maloprodaji i u principu bi trebalo da postoje u vašem kontnom planu. Ako ne postoje, otvorite ih "ručno".

Detalji

Napisano : 2012-04-26 13:44:06, Poslednja ispravka : 2012-04-26 13:44:22