Baza znanja - Unos dnevnih pazara i propisani cenovnik u maloprodaji

PITANJE:
Imam pitanje vezano za knjiženje izlaza robe u maloprodaji. Pošto unos dnevnih pazara kroz opciju blagajne ne podrazumeva i mogućnost da knjizi izlaz robe u robnom, kroz koju opciju se vrši izlaz robe u maloprodaji?

Na koji način može da se unese maloprodajni cenovnik ? Ukoliko se unese cenovnik , da li se prilikom ulazne kalkulacije automatski popunjava polje maloprodajne cene i razlike u ceni?

Hvala unapred na odgovoru

ODGOVOR:
1. Unos dnevnih pazara se u principu ne vrši kroz blagajnu (kroz blagajnu možete samo da zatvoriti prelazne račune gotovine/čekova), već kroz opciju FINANSIJSKO POSLOVANJE - OBRADA DNEVNIH PAZARA. Činjenica je da se ovom opcijom ne rasknjižavaju robne zalihe i za to morate koristiti opciju izlazne fakture (neki fiktivan kupac - recimo: KUPCI U MALOPRODAJI i knjiženje samo u robnom).

2. Maloprodajni cenovnik se unosi u opciji ROBNO-TRGOVINA - CENOVNICI - PROPISANI CENOVNIK. Prethodno je potrebno da u šifarniku objekta "štiklirate" polje "cenovnik" za sve objekte u kojima ćete imati propisani cenovnik. Kada prvi put otvorite cenovnik u principu biste trebali da idete na funkciju "Kopiraj akutelne cene u propisane" (screenshot u prilogu). Da ... ukoliko se unesu prodajne cene one se automatski nude u kalkulaciji. U šifarniku operatera pod "Posebnim ovlašćenjima" imate opciju da li operater može da unosi cenu u kalkulaicji i/ili internim računima mimo propisanog cenovnika ili ne. Propisanim cenovnicima možete vršiti automatske nivelacije u objektima jednim klikom na dugme "Formiraj nivelacije". Ukoliko su u pitanju dislocirani objekti i koristite naš sistem za replikaciju, nivelacije će automatksi izlaziti u dislociranim objektima sa količinama koje su TRENUTNO na stanju u tim objektima (ovu funkciju koriste mnogi naši klijenti koji imaju megamarkete ili prodavnice maloprodaje a nisu u lokalnoj mreži centrale, već su dislocirani - drugi grad i sl.). Kontaktirajte nas za više informacija.

Detalji

Napisano : 2012-04-28 11:37:24, Poslednja ispravka : 2012-04-28 11:41:13

Priloženo

cenovnik.jpg
439 Kb

cenovnik.jpg