Baza znanja - Pakovanje i prepakovanje robe u magacinima - interni transferi

PITANJE: 
Nabavili smo smešu u pakopvanjima od 20kg i 10kg. Prepakovali smo određenu količinu na pakovanja od 2kg i 5kg. Pitanje:Kako da iz jednog magacina prebacimo u drugi magacin? Šta sve traba da uradimo sa prepakovanjem (pakovanja imaju drugu cenu) i kako da zaprimimu tu robu, koja kasnije se plasira na tržište?

ODGOVOR:
Neznamo tačno koju ste opciju koristili, ali ovde ovako stoje stvari: Kod internih transfera robe, postoje 3 opcije:

1. Interni račun: Ova opcija automatski razdužuje objekat iz koga se prenosi roba i automatski zadužuje objekat u kome se prenosi roba. Ovo je najčešći slučaj tranfera robe/proizvoda između poslovnih objekata firme.

2. Interno izdavanje robe: Ova opcija automatski razdužuje objekat iz koga se prenosti roba ali NE ZADUŽUJE objekat u koji se prenosi roba, već roba stoji na knjigovodstvenom računu "roba na putu". Ova varijanta podrazumeva da će morati u objektu koji se prenosi roba da se odradi funkcija pod 3 - Interni prijem robe. Ova varijata je odrađena da bi pokrila slučajeve kada se roba izdaje iz jednog magacina a nezna se niti koliko i kada će da uđe u drugi magacin i/ili se nezna po kojoj ceni će se tamo prodavati.

3. Interni prijem robe: Ova opcija razdužuje prelazni račun zadužen pod opcijom 2 i zadužuje robu u magacinu u kome se prenosi roba (forma je slična kalkulaciji).

U vašem slučaju, ja vam predlažem da odradite interno izdavanje robe iz magacina u kome je u pakovanjima od 20 i 10 kg, a da nakon toga u drugom magacinu zaprimite DRUGE šifre artikala koje ste prethodno otvorili za tu robu u pakovanjima od po 2 i 5 kg. Ovde je bitno da znate da se interni prijem robe radi na osnovu dokumenta internog izdavanja, i da nabavna vrednost iskazana na internom izdavanju mora biti jednaka nabavnoj vrednosti iskazanoj na internoj prijemnici (naravno, prodajnu vrednost određujete sami).

Detalji

Napisano : 2012-04-19 13:28:00, Poslednja ispravka : 2012-04-26 13:33:10