Baza znanja - Dokumenta operatera koji više ne radi u preduzeću

PITANJE: 
Operater NN više na radi u preduzeću, kako da njegova dokumenta rasknjižavam, menjam?

ODGOVOR:
Postoje dva načina. Potrebno je da neko po poterbi uđe u Biznisoft kao NN i tada će moći njegova dokumenta da ažurira.  Drugi način je da se, jednom od operatera, omogući ispravljanje naloga drugog operatera u meniju “Administracija“/“Šifarnik operatera“. Ovo mora da uradi ovlašćeno lice u preduzeću sa administratorskim nalogom za BizniSoft. Drugu opciju ne preporučujemo, koristiti krajnje obazrivo.

Detalji

Napisano : 2012-08-30 11:05:53, Poslednja ispravka : 2012-08-31 01:09:30