Baza znanja - Predlog za doradu štampe pojedinih izveštaja zbog uštede papira

PITANJE:
Moj predlog se sastoji iz dva dela i to jedan je za stampu robnih dokumenata a drugi za sve naloge za knjizenje.

1. Stampa robnih dokumenata- Predlog se sastoji da omogucite da se na stampi robnih dokumenata (kalkulacija, izlaznih faktura, povracaja itd.) odstampa i nalog za knjizenje. Normalno podrazumevam da bi to bio samo jos jedan tip stampe tako da korisnik moze sam bira da li hoce da stampa robni dokumen sa nalogom ili ne. U nastavku saljem zamisljenu stampu robnog dokumenta.

2.Stampa svih naloga- Moj drugi predlog se odnosi na stampu svih naloga iz prozora OBRADA NALOGA ZA GLAVNU KNJIGU.Predlog se sastoji da omogucite zbirnu stampu naloga po principu da korisnik moze da odredjenim kriterijumima izdvoji naloge (Vremenski period ili tip naloga, ili varijantu vremenski period i tip naloga) i kad ih pustim na stampu da vise naloga smesti na jednom listu papira (kao kad stampamo virmane). Ukonretnom primeru bi 5 naloga stalo na 1 listu a ne na 5 pojedinacnh listova. 

(primeri u Attachment-u)

ODGOVOR:

1. Mi u princiu nikada ne savetujemo štampu pojedinačnih naloga za glavnu knjigu baš iz razloga nepotrebnog trošenja papira i tonera štampača. Ove naloge u principu niko ne gleda i ničemu ne služe a ako traži inspekcija ili već ko, uvek se mogu naknadno odštampati na zahtev. Upravo zbog toga uvek predlažem opciju pod 2 ovog mail-a.

2. U BizniSoft-u postoji funkcija FINANSIJSKO POSLOVANJE - IZVEŠTAJI IZ FINANSIJSKOG - DNEVNIK KNJIŽENJA. Ovde možete podesiti sve opcije koje ste naveli u tačci 2 vašeg mail-a, a i izgled štampanog dokumenta (iako malo drugačiji) smatram da u principu odgovara vašim potrebama, čak i više štedi papir od vašeg predloga. Ovaj izveštaj u unkciji specifikacije vek možete priložiti u registratoru recimo kalkulacija za period, računa troškova za period i slično.

 

Detalji

Napisano : 2012-04-26 14:04:19, Poslednja ispravka : 2012-04-26 14:06:36

Priloženo

att1.jpg
280 Kb

Štampa kalkulacije - predlog

Predlog štampe kalkulacije sa nalogom za glavnu knjigu

att2.jpg
187 Kb

Nalog za GK - predlog

Nalog za glavnu knjigu - Zbirno