Baza znanja - Stavke fakture kod fakturisanja usluga

PITANJE: 
Kod fakturisanja usluga, šta se unosi u stavke fakture?

ODGOVOR:
Unosi se šifra usluge koja se otvara u šifarniku Artikli i usluge i koja mora imati tarifni stav 9 ili označiti u "Ostalim podacima" "artikal je usluga".  U stavci fakture unosi se šifra usluge, količina i cena. Unos cene postaje dostupan kada se klikne na polje F9-izmena cene.

Detalji

Napisano : 2012-08-29 15:23:39, Poslednja ispravka : 2012-08-30 12:31:23