Baza znanja - Izdata/primljena roba sa pogrešnom šifrom artikla

PITANJE: 
Greškom sam izdala/primila robu sa pogrešnom šifrom artikla, ne mogu više da menjam dokumenta (prošao PDV, kupac dobavljač ne može da menja), kako da rešim neslaganje sa stvarnim stanjem lagera?

ODGOVOR:
Kroz opciju Popis robe u modulu Robno trgovina. Ova popisna lista treba imati dve stavke sa spornim šiframa. U Nova količina uneti pravu (trenutnu) količinu i proknjižiti. Popis će se proknjižiti u robnom i eventualno u Kepu knjizi.

Detalji

Napisano : 2012-08-29 14:12:25, Poslednja ispravka : 2012-08-30 12:23:07