Baza znanja - Stanje zaliha u objektu tipa 18 - proizvodna jedinica

PITANJE:
U procesu proizvodnje:

bilo da se radi preko receptura ili ne prave se izdatnice materijala kojima se sirovina iz magacina prebacuje u proizvodnju a zatim se prave prijemnice gotovih proizvoda kojima se gotov proizvod iz proizvodnje prebacuje u magacin gotovih proizvoda.

Pitanje:

Šta se dešava sa zalihama u samoj proizvodnji? Zašto sirovine i posle zatvaranja radnih naloga ostaju na stanju u proizvodnji a gotovi proizvodi koji se prebacuju u magacin gotovih proizvoda u proizvodnji imaju stanje u minusu.

Proizvodnja sama po sebi nije neki magacin ali prilikom provera zaliha i dalje stoje artikli koji se nalaze u proizvodnji.

Da li mi to nešto radimo pogrešno (tako je i u test firmi) ili je to zaista tako.

ODGOVOR:

Ne, vi sve radite ispravno, zalihe repromaterijala u magacinu proizvodnje (tip objekta 18) i treba da idu stalno "u plusu" a zalihe gotovih proizvoda u ovom magacinu stalno "u minusu". Napominjemo da je tip objekta 18 - Proizvodnja u stvari fiktivan objekat i stanja i promete artikala u ovom objektu treba ignorisati, već proveravati po potrebi stanje i promet artikla u objektima repromaterijala (tip objekta 10) i u objektima gotovih proizvoda (tip objekta 9).


Detalji

Napisano : 2012-05-02 20:25:46, Poslednja ispravka : 2012-05-02 20:25:46