O nama

U okviru Programskog paketa BizniSoft, nalazi se sopstveni konfigurator (nakon instalacije nalazi se kao posebna funkcija u okviru glavnog menija, ali mu se može pristupiti i kroz ovaj modul) kojim se vrše određena specifična podešavanja.
Time je za svaki konfiguracioni parametar omogućen unos vrednosti za operatera, firmu klijenta i radnu stanicu. Moguće je definisati da konkretna radna stanica koristi unapred definisan fiskalni uređaj, ili da je podrazumevana godina za firmu „1“ 2015 a za firmu „2“ 2016, ili da operater „Oper“ uvek koristi tekstualnu štampu i slično. Ukoliko klijent želi da promeni vrednost nekog konfiguracionog parametra, potrebno je da selektuje željeni parametar i klikne na dugme „Dodaj vrednost“ nakon čega će se odabrani parametar pojaviti u desnom delu forme. Nakon toga se izborom Entiteta („Operater“, „Firma“, „Radna stanica“), unosi vrednost entiteta kao i vrednost parametra.

Broj i vrsta ovih podešavanja je opsežan, navodimo samo pojedine primere:

 • Klijent koristi internet VPN konekciju
 • Podrazumevana godina
 • Podrazumevani DOC/XLS program (Microsoft Excel/Word, Open Office Calc/Writer)
 • Vrsta štampe Tekstualna/Grafička
 • Zaokruženje na 2 decimale kod nabavke
 • Prikaz količina na 3 decimale
 • Podešavanja vezana za Obračun nabavke u različitim tipovima objekata
 • Podešavanja vezana za ovlašćenja operaterima BS POS-a
 • Podešavanja vezana za podešavanja fiskalnih uređaja u okviru BS POS-a
 • Podešavanja koja se odnose na funkcije u okviru Specifičnih podsistema
 • Specifična ovlašćenja koja se odnose na ažuriranje šifarnika artikala, promene cene artikala
 • Ulaz u formu šifarnika operatera
 • Izmene naloga drugog operatera
 • Ulaz u formu obračuna zarada
 • Podešavanja vezana za fontove u tabelama i menijima

 

Nova poslovna godina i sve funkcije vezane za ovu problematiku su izvedene potpuno automatski tako da nema potrebe za nikakvom "našom" interevencijom na kraju i/ili početku poslovne godine. U modulu administracije, u okviru funkcije Nove poslovne godine implementirane su sve potrebne funkcije, tako da je za otvaranje nove poslovne godine i prenos stanje potrebno svega nekoliko klika mišem. Otvaranje nove poslovne godine, prenos opštih podataka, prenos robnog stanja po objektima, prenos rezervacija po objektima, prenos nezatvorenih avansnih računa, prenos finansijskog knjigovodstva, prenos početnog stanja finansijskih računa, prenos nezatvorenih servisnih naloga, prenos stanja kupaca fizičkih lica iz POS-a (deponovani čekovi građana), prenos podataka kadrovske evidencije.

Arhiviranje/Backup podataka funkcija u okviru modula Administracija, koja se odnosi na zaštitu podataka. Klijent sam bira vrstu Backup-a u zavisnosti od delatnosti firme. Osim lokalnog arhiviranja, klijent može arhivirati svoje podatke na serveru BizniSoft-a jednostavnim unosom lozinke, što dodatno obezbeđuje podatke naših korisnika. Kroz formu Backup-a, klijent može automatski da pošalje bazu Call centru ili našoj tehničkoj podršci.

 

 

EKRANSKI PRIMERI


Konfiguracioni parametriArhiviranje podataka - BackUpŠifarnik operatera


Prenos podataka - Nova poslovna godinaUvoz / Izvoz podataka iz bazeProvera integriteta podataka