O nama

Finansijsko poslovanje predstavlja glavni modul BizniSoft-a u koji dolaze sva automatska knjiženja iz ostalih podsistema. Ovim modulom je pokrivena glavna knjiga kao i sve zakonom propisane pomoćne poslovne knjige (Knjiga primljenih računa, Knjiga izlaznih računa i sl.). Veliki broj predviđenih polja u finansijskom prometu glavne knjige, zadovoljiće potrebe i najzahtevnijih privrednih subjekata. Pored analitke, kao jedno od obeležja računa u glavnoj knjizi, svaki konto se može (ali ne mora) voditi po mestima i/ili nosiocima troškova u cilju detaljnijeg i tačnijeg izveštavanja i u tom smislu je moguće svaku stavku "razbiti" po mestima i/ili nosiocima troškova, kao i po unapred definisanim ključevima za raspodelu. Mesta i nosioci troška su interni šifarnici koje održava sam klijent. Pored toga, svakom zapisu u finansijskom moguće je dodeliti dokumenat vezu (za kasnije ručno ili automatsko zatvaranje stavki po veznom dokumentu), eksterni dokumenat, i još mnoga druga obeležja.

U okviru Finansijskog poslovanja je implenetirana funkcija Obrade izvoda u elektronskom formatu dobijena od nekih e-banking aplikacija. Trenutno su podržani programi: Halcom, FxClient, OfficeBanking i Sito doo Ebank. Pravila za automatsko knjiženje uvezenog izvoda određuje sam klijent. Ovo je jako zgodna funkcija za firme sa velikim dnevnim izvodom i/ili knjigovodstvene agencije sa velikim brojem klijenata.

Iako je moguć tzv. "ručni" unos naloga glavne knjige, prilikom razvoja aplikacije trudili smo se da automatizujemo većinu poslovnih procesa i dokumenata, koji za rezultat mogu imati neko knjiženje u glavnoj knjizi. U skladu sa tim, dostupne su i pojedine funkcije automatskog formiranja naloga za glavnu knjigu, na primer: Račun troškova - Formiranje naloga GK na osnovu računa i knjiženje u Knjizi primljenih računa uz mogućnost automatskog zatvaranja jednog ili više eventualno prethodno primljenih avansnih računa ili samo dela avansnog računa, čak i mnogi drugi kompleksniji primeri: Prijem fakture za nefakturisanu robu na osnovu koje je u prethodnom periodu kreirana kalkulacija uz automatsko zatvaranje eventualnog avansnog računa ili dela avansnog računa i zatvaranje jedne ili više fakture nefakturisane robe ili dela fakture i slično.

U ovom modulu je implementirana i kompletna PDV evidencija u skladu sa aktuelnim Pravilnikom o oblikusadržini i načinu vođenja evidencije o PDV ("Sl.glasnik RS", br.120/2012) koja se sastoji iz Knjige Primljenih i Knjige izdatih računa, PP PDV prijave, Promet PDV Evidencije i sl. U programu je implementirama i automatska provera da li se knjiga primljenih računa slaže sa adekvatnim kontima primljenog PDV-a (grupa 27) i adekvatnim kontima izdatog PDV-a (grupa 47). Kompleksnom proverom integriteta podataka, može se utvrditi i da li se slaže robno i finansijsko stanje objekta, robno i KEP knjiga, finansijsko i KEP knjiga.

Funkcije Blagajničkog poslovanja obuhvataju sve moguće uplate i isplate koje se vrše u blagajni firme. Podržan je nograničen broj blagajničkih transakcionih sredstava (novac - gotovina, čekovi, bonovi za gorivo, poklon čestitke i slično) i neograničen broj transakcija uplata i isplata kao i štampa priznanca, naloga "naplatite" i "isplatite", blagajničkog dnevnika po transakcionim sredstvima i slično.

U okviru finansijskog modula, nalazi se funkcija Obrada dnevnih pazara koja je neophodna za firme koje ne koriste BizniSoft POS u svojim maloprodajnim objektima. Jednostavnim unosom podataka sa dnevnog fiskalnog izveštaja (Iznos pazara po poreskim stopama i tarifama) i podataka sa preseka stanja (gotovina, čekovi, kartice) kao i unosom eventualnih virmanskih računa izdatih u maloprodaji, automatski će se proknjižiti pazar u svim pripadajućim podsistemima: finansijsko, KEP knjga i Knjiga izdatih računa.

Pored mnogobrojnih funkcija koje ovaj modul sadrži, ovde ćemo pomenuti funkciju Obračuna razlike u ceni i formirane adekvatnog naloga, Obračuna PDV-a i formiranje naloga (zatvaranje konta grupe 27 i 47), Formiranje naloga za utvrđivanje finansijskog rezultata (preko klase 7), obračun kursnih razlika, Isplata poljoprivrednom proizvođaču (uz mogućnost proporcionalog odbitka PDV-a), formiranje svih propisanih finansijskih izveštaja (Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Statistički aneks, Izveštaj o promenama na kapitalu) i mnogih drugih.


EKRANSKI PRIMERI


Kontni plan firmeObrada naloga za glavnu knjiguPDV Evidencija


Isplata poljoprivrednom proizvođačuBlagajničko poslovanjeIzveštaji iz finansijskog poslovanja


Obrada dnevnih pazaraIzvoz PDV Obrasca u XMLPropisani finansijski izveštaji