O nama

Podržani uređaji

BIZNISOFT KLIJENT

BizniSoft je Windows aplikacija za čije funkcionisanje je neophodan PC (desktop, laptop, netbook) sa instaliranim Windows novijim operativnim sistemom (Vista, Windows 7, Windows 2003, Windows 2008, Windows 10) i nema posebnih hardverskih zahteva (brzina procesora, količina memorije, rezolucija ekrana su nebitni). Podržane su sve vrste štampača: laserski (preporuka), matrični i InkJet.

BIZNISOFT SERVER

BizniSoft server može biti instaliran na PC računarima sa instaliranim Windows 7 ili Windows Server 2008 R2, Server 2012 operativnim sistemima. BizniSoft server postoji u 32-bit i 64-bit varijanti.

BIZNISOFT POS

BizniSoft POS je Windows aplikacija koja se izvršava na istim platformama kao i BizniSoft klijent. BizniSoft POS podržava sve vrste BarCode skenera i štampača (uključijući i termalne POS štampače). Razvijena je podrška za praktično sve vrste mernih vaga koje su aktuelne na našem tržištu (Libela, Bizerba, Dibal, Ishida). Podržava sledeće modele fiskalnih štampača i kasa koje mogu da rade u režimu fiskalnog štampača:

 • Štampač GALEB MP-550 (drajveri BS FISCAL, Wings i MetaLink/MetaData)
 • Štampač INT Raster FP-600 (drajver BS FISCAL)
 • Štampač GALEB GP-550 (drajver BS FISCAL, Galeb GP550)
 • Fiskalna kasa GALEB GP-350 (drajver BS FISCAL, Galeb GP350)
 • Fiskalna kasa GALEB GP-100 (drajver BS FISCAL, Galeb GP100)
 • INT Raster kase: DP-05, DP-25, DP-35 (drajver BS FISCAL)
 • Štampač Comtrade ST-200 (drajveri Fiscal28, Wings i HCP)
 • Fiskalna kasa Comtrade One/One-P (drajveri Fiscal28, Wings i HCP)
 • HCP fiskalne kase Integra i Best (drajver HCP)
 • HCP fiskalni štampač Flexi i P2DS (drajver HCP)
 • HCP Secunda podržana samo u režimu fiskalnog uređaja
 • EI Informatika fiskalne kase Colibri/Compact/Favorite (drajver EI PosLink)
 • EI Informatika fiskalni štampač Parnter (drajver EI PosLink)
 • Fiskalna kasa EURO-500T Handy (drajver Elcom)
 • Fiskalna kasa Telefonija Bingo (drajver Wings)
 • Fiskalna kasa Intracom CR401 (drajver Intracom)
 • Fiskalni štampač Geneko SuperCash S (drajver SCLink)
 • Ostali fiskalni uređaji podržani drajverom WingsFiscal (Vento, IskraS29, Infoteh, Epson T260)
 • Fiskalni štampač Tremol FP-05 (drajver DLL ZfpLib) - Crna Gora
 • Fiskalni štampač BMC-Camel (drajver CamelLinker) - Crna Gora

BsReplication

Program za replikaciju podataka dislociranih objekata (BSReplikacijom) se izvršava isključivo na računaru na kome je aktivan BizniSoft server, tako da se može izvršavati i na Windows i na Linux operativnim sistemima.

BizniSoft Live

BizniSoft Live se izvršava u HTML5/WebSocket kompatibilnom browseru (Chrome, Firefox Mozilla, Opera, Internet Explorer 10...). BizniSoft LIVE možete koristiti na bilo kom PC računaru, svim tablet računarima (Apple iPad i Android) i mobilnim telefonima novije generacje (iOS, Android ...).


BizniSoft Klijent i BizniSoft POS podržavaju rad sa CipherLab (8000x...) i Unitech (HT630...) Data terminalima za prikupljanje podataka (popisi, ulaz i izlaz robe i slično...) !