O Biznisoft-u

Budući da su praktično sve funkcije parametarizovane, BizniSoft sadrži kompleksan sistem šifarnika i formi za održavanje istih. Prilikom standardne instalacije BizniSoft-a, svi neophodni šifarnici su inicijalno popunjeni potrebnim podacima tako da klijent odmah može da počne rad bez nekih posebnih prethodnih podešavanja. Kasnije klijent može, shodno svojim poslovnim potrebama, pristupiti ažuriranju pojedinih postavki. U okviru Opštih šifarnika su na jednom mestu grupisani svi šifarnici koji se koriste u programskom paketu BizniSoft. Kako BizniSoft podržava vođenje poslovnih knjiga za neograničen broj poslovnih subjekata (poslovanje knjigovodstvenih agencija i preduzeća za vođenje poslovnih knjiga), postoje dve vrste šifarnika:

Osnovni šifarnici koji se odnose na sve poslovne subjekte:

 • Matični podaci/Spisak firmi – klijenata
 • Atributi klijenata
 • Propisani kontni plan
 • Šifarnik tipova objekta
 • Tabela računa automatskih knjiženja
 • Tarifni brojevi
 • Šifarnik banaka
 • Šifarnik Biznisoft dokumenta
 • Šifarnik valuta
 • Kursna lista
 • Šifarnik opština
 • Šifarnik amortizacionih grupa
 • Šifarnik grupa za poresku amortizaciju
 • Vrste PDV Prometa

 

Šifarnici specifični za konkretnog klijenta:

 • Artikli firme
 • Kontni plan konkretnog klijenta – firme
 • Tabela PDV računa
 • Tabela računa avansa
 • Tabela računa finansijske operative
 • Šifarnik terena za dostavu
 • Šifarnik objekta firme
 • Matična knjiga radnika
 • Šifarnik ostale analitike
 • Recepture proizvoda
 • Šifarnik radnih operacija
 • Tabela mesta troška
 • Tabela nosioca troška
 • Spisak komercijalista
 • Tabela računa PK-1 knjige
 • Tabela računa KPO knjige
 • Šifarnik banaka – kreditora
 • Tabela procenta razlike u ceni kod internih prenosa
 • Šifarnik ključeva za raspodelu  

 

Pojedini šifarnici se iz praktičnih razloga nalaze kao funkcija u više modula (šifarnik artikala u modulu robno-trgovinskog poslovanja, šifarnik poslovnih partnera u modulu finansijske operative i slično).
U ekranskim primerima, u glavnom meniju, možete videti i stavku Omiljene funkcije. Ova funkcija ne predstavlja dodatni modul, već sistem po kome je klijentu omogućeno da u ovom "modulu" sam kreira meni funkcija/opcija koje često (ili isključivo) koristi, bez potrebe da konkretnu funkciju "traži" po menijima modula kome pripada. 


EKRANSKI PRIMERI

Šifarnik artikalaAtributi artikalaPropisani kontni plan firmeBizniSoft DokumentaTabela računa automatskog kjiženjaPreuzimanje kursne lliste sa portala NBSObjekti firmeTabela vrste PDV Tabela PDV računa