O Biznisoft-u

bs everywhere naslovna 2

 • Veliki broj modula i funkcija koje pokrivaju najrazličitije poslovne aktivnosti
 • Kompleksan ali i jednostavan i lak za upotrebu
 • Minimalni troškovi instalacije i implementacije
 • Razvijen sistem tehničke podške klijentima
 • Redovno održavanje i usaglašavanje sa zakonskim propisima
 • Podrška Saveza Računovođa i Revizora Srbije u razvoju
 • Velika baza klijenata koja garantuje visoku pouzdanost aplikacije

novo icon 4Septembar 2018 -  Novosti za septembar pogledajte na ovom linku !

Jul 2018 -  Novosti za jul pogledajte na ovom linku !

Jun 2018 -  Novosti za jun pogledajte na ovom linku !

Maj 2018 -  Novosti za maj pogledajte na ovom linku !

April 2018 -  Novosti za april pogledajte na ovom linku !

Mart 2018 -  Novosti za mart pogledajte na ovom linku !

Februar 2018 -  Novosti u okviru verzije 9 pogledajte na ovom linku !

Januar 2018 -  Novosti u okviru verzije 9 pogledajte na ovom linku !

Decembar 2017 -  Novosti u okviru verzije 9 pogledajte na ovom linku !

Novembar 2017 - Verzija 9  Novosti u okviru verzije 9 pogledajte na ovom linku !

Oktobar 2017  Novosti u okviru verzije 8 pogledajte na ovom linku !

Jul 2017  Novosti u okviru verzije 8 pogledajte na ovom linku !

Jun 2017  Novosti u okviru verzije 8 pogledajte na ovom linku !

April 2017  Novosti u okviru verzije 8 pogledajte na ovom linku !

Decembar 2016  Nova verzija 8 Decembar 2016 pogledajte detalje na ovom linku !

Avgust 2016  Novosti po vezijama za period Mart 2016 - Avgust 2016 pogledajte na ovom linku !

Mart 2016  Nova verzija 7. Novosti po vezijama za period Septembar 2015 - Mart 2016 pogledajte na ovom linku !

Maj 2015 Pogledajte novosti po vezijama za period decembar 2014 - April 2015 na ovom linku !

Novembar 2014 Kompletirana je BizniSoft Order android aplikacija za rad komercijalista na terenu. 

Oktobar 2013  Nova verzija BizniSoft-a sa podrškom za restoranski režim u POS-u i za rad sa RFZO receptima za apotekarske ustanove postavljena je na našem sajtu. Novine po verzijama pogledati na ovom linku

 

 

Replikacija i BizniSoft Live

BSReplication - Osnovni ekranDa bismo pokrili potrebe preduzeća koje imaju geografski dislocirane objekte razvili smo sistem za replikaciju podataka BizniSoft baze. Replikacija podataka funkcioniše tako što se za jedan dislocirani objekat kumuliraju promene na bazi koje se u samom ciklusus sinhronizacije šalju na naš server za replikaciju gde se obrađuju za potrebe BizniSoft Live sistema i skladište za slanje u ostalim dislociranim objektima firme, dok se istovremeno primaju razlike sa ostalih dislociranih objekata i/ili BizniSoft Live sistema. Ovaj sistem je, iako po svojoj prirodi vrlo kompleksan, potpuno automatizovan i veoma lak za upotrebu. Samo je potrebno preuzeti sa našeg sajta klijentski program za replikaciju, odabrati bazu (firma i poslovna godina) koju želimo da repliciramo i kliknuti na dugme "Start". Nakon nekoliko minuta replikacija baze će biti startovana uz pitanje "Da li želite da inicijalno pošaljete sve podatke za izabranu bazu?". Potvrdan odgovor na ovo pitanje će imati za rezultat da su svi vaši podaci praktično odmah dostupni za korišćenje BizniSoft Live sistema. Replikacija se izvršava po određenim vremenskim ciklusima (podrazumevano 30 minuta). Glavna prednost našeg sistgema je ta što nije neophodna stalna veza sa internetom (ADSL i slično), u principu je moguće da nemamo vezu sa internetom više nedelja dok će se svi podaci uredno sinhronizovati kada se veza jednom uspostavi. Prednosti ovog sistema su ogromne, zbog toga što praktično imate stalnu vezu sa svim vašim objektima. Da bi smo podržali sistem dislociranih objekata u samom BizniSoft-u je implementirano niz funkcija koje omogućavaju istovremeni rad u centrali i u dislociranim objektima:

 • Definisanje opsega šifarnika po opraterima (šifarnik artikla, poslovnih partnera, atributa ...)
 • Kalkulacija iz dislociranih prodajnih objekta
 • Nivelacija iz dislociranih prodajnih objekta
 • Interni račun iz dislociranih prodajnih objekata
 • Povraćaj robe dobavljaču iz dislociranih prodajnih objekata

Za firme koje vode cene po propisanim cenovnicima omogućeno je automatsko formiranje nivelacija po novim propisanim cenama i po trenutnom stanju artikla u prodajnom objektu. Ovo praktično znači da će se za maksimalnih teoretskih 60 minuta od momenta od kada komercijalista promeni određene cene u cenovniku za određene prodajne objekte, automatski formirati i odštampati nivelacija u samom prodajnom objektu. Operater u principu ne mora da čeka ovih 30 minuta na kojih se vrši sinhronizacija već u svakom momentu može poslati zahtev iz samog BizniSofta (funkcija: Administracija - Izvrši sinhronizaciju/replikaciju) čime se i vreme do formiranja nivelacije drastično skraćuje.

BSReplication je sjajan sistem za knjigovodstvene agencije ili preduzeća koje se bave vođenjem poslovnih knjiga zbog toga što je moguće da knjigovodstvena agencija startuje replikaciju za jednog ili više svojih klijenta koji u svojim firmama koriste BizniSoft čime je omogućeno da se na primer kalkulacije i fakture rade u firmi (ili najčešće BizniSoft POS) dok se knjiženje izvoda i sva ostala knjiženja rade u agenciji i time obezbedi potpuna dnevna ažurnost podataka. Čak nije ni neophodno da klijent uopšte koristi BizniSoft na svojim računarima, već je dovoljno da koristi BizniSoft Live kako bi u svakom trenutku znao svoje obaveze, potraživanja, zalihe, novčana sredstva i slično i/ili čak izdavao fakture ili radio kalkulacije preko BizniSoft Live sistema.

BSReplication sistem za replikaciju podataka trenutno koriste 105 naših klijenata na više od 300 dislociranih objekata sa više hiljada dnevnih zahteva za replikacijom (kontaktirajte nas za kompletnu listu).

BizniSoft Live - Izvršava se u browser-u ! BizniSoft Live je sistem koji vam omogućava da koristite BizniSoft (ukoliko imate vezu sa internet-om) koji se izvršava u vašem browser-u bez potrebe da imate lokalno instaliran program. Ovo praktično znači da vašim podacima možete pristupati gde god imate internet vezu i sa bilo kog uređaja ili operativnog sistema (desktop ili laptop računar, tablet PC, mobilni telefoni, Windows, Linux, iOS, Android i slično). BSReplication i BizniSoftLive se najčešće koriste zajedno iako to nije uslov, u principu je moguće koristiti samo BSReplication za replikaciju podataka dislociranih objekata kao što je moguće koristiti samo BizniSoft Live bez potrebe da imate bilo gde lokalno instaliran BizniSoft. Za više informacija o ovim sistemima pogledajte najčešće postavljana pitanja i/ili bazu znanja ili se obratite našem Call Centru. 

Sistem za replikaciju podataka dislociranih objekata BizniSoft klijenata i sistem BizniSoft LIVE koristi naše servere postavljene u prostorijama VeratNet internet provajdera (Server housing). Više redundantnih servera, svaki sa RAID 0+1 sistemom smešteni kod provajdera sa 99,9% uptime-a u klimatizovanoj prostoriji sa neprekidnim/redundantnim napajanjem garancija su sigurnosti i bezbednosti podataka svih naših klijenata.


 
Primer BSReplication u kombinaciji sa BizniSoft Live sistemomprimer2

(Primer moguće implementacije korišćenja isključivo BizniSoft LIVE sistema)

Šta je Biznisoft ?

BizniSoft je poslovni program koji pokriva kompletno poslovanje preduzeća i drugih pravnih subjekata svih oblasti. 
Osnovu računovodstvenog programskog proizvoda BizniSoft čine standardi. Knjigovodstveni program BizniSoft je usaglašen sa zahtevima računovodstvenog standarda RSS 33 .  

BizniSoft je knjigovodstveni program razvijen kao klijent-server aplikacija. Veze sa okruženjem su maksimalno podržane. Primena najsavremenijih razvojnih alata, visok kvalitet, jednostavnost korišćenja i krajnje prihvatljiva cena, kao i podrška Saveza Računovođa i Revizora Srbije i Komore preduzeća i preduzetnika za računovodstvo, omogućili su BizniSoft-u postavljanje potpuno novog standarda u primeni IT tehnologija u poslovanju preduzeća. Potpunom automatizacijom poslovnih procesa kao i dodatnim aplikacijama za online/offline replikaciju/sinhronizaciju podataka dislociranih poslovnih objekata i sistemom BizniSoft Live, uz veoma kvalitetnu podršku koju nudimo, poslovna aplikacija BizniSoft može da zadovolji potrebe čak i najkompleksnijih poslovnih subjekata što dokazuju više stotina instalacija u regionu.
 

 administrator Jednostavna i laka upotreba

Osnovna prednost našeg poslovnog programa je njegova jednostavnost korišćenja. BizniSoft se instalira za svega par minuta i odmah nakon toga je spreman za rad, bez potrebe za nekim dodatnim konfigurisanjem. Sve forme su izvedene na način prilagođen korisniku, veoma su jednostavne i lake za upotrebu. 

 refresh-window Automatska knjiženja

U svim podsistemima BizniSoft-a izvedena su automatska knjiženja. Ovo podrazumeva da se svaki uneti dokument veoma jednostavno, jednim klikom, knjiži u svim podsistemima aplikacije a izmena je trenutno dostupna svim prijavljenim korisnicima. Način na koji funkcionišu automatska knjiženja je nešto na čemu smo posebno ponosni.

 

 system
Širok spektar modula i funkcija

BizniSoft se u svojoj aktuelnoj verziji sastoji od 12 podsistema/modula, svaki sa više desetina/stotina funkcija. Svi moduli su povezani i integrisani u jedinstveno poslovno rešenje i za razliku od ostalih programskih rešenja, BizniSoft se uvek isporučuje sa svim podržanim modulima koje mogu koristiti svi naši klijenti bez obzira na vrstu licence koja je vezana za broj radnih stanica.
Opširnije o modulima.
 

 preview
Praćenje zakonskih izmena

Partnerstvo sa Savezom računovođa i revizora Srbije kao i stalni kontakti sa našim klijentima i njihova brojnost garancija su da će sve izmene zakonskih propisa koje propiše zakonodavac biti implementirane u našem programskom paketu u najbržem mogućem roku. Nove verzije se postavljaju na našem sajtu nedeljno i odmah su dostupne našim klijentima.

 

 chat Kvalitetna tehnička podrška

Razvoj BizniSoft-a i podrška klijentima su naši prioriteti najvišeg nivoa i ovoj problematici pristupamo veoma ozbiljno. Podrška našim klijentima se obavlja pre svega putem našeg sajta (Najčešće postavljana pitanja, Baza znanja, "Ticket" podrška), korišćenjem našeg Call Centra i Centra za podršku gde možete dobiti odgovore na sva vaša tehnička i stručna pitanja vezana za programski paket BizniSoft.
Opširnije o podršći i obuci.

 


 network
Podrška za rad dislociranih objekata

Razvojem sistema za replikaciju podataka i sistemom BizniSoft Live, omogućili smo virtualnu vezu svih dislociranih objekata jednog poslovnog subjekta (veleprodaje/maloprodaje/magacini) na različitim geografskim lokacijama kao i vezu između samog poslovnog subjekta i njegovog dislociranog računovodstva (računovodstvene agencije). Trenutno ovaj sistem pouzdano koriste više desetina preduzeća sa više od 200 dislociranih objekata i više hiljada dnevnih zahteva za sinhronizacijom.
Opširnije o replikaciji i BSLive-u.
 


 gear Jednostavna instalacija i administracija

Preuzimanjem programa sa našeg sajta, startovanjem instalacije i izborom komponenata aplikacije (klijent, server ili POS), BizniSoft je za par minuta spreman za rad. Iako u startu konfigurisan na način koji odgovara većini klijenata, u samoj aplikaciji je ugrađen veoma moćan konfigurator sa mnogim opcijama kojima svaki klijent može do najsitnijih detalja aplikaciju prilagoditi svojim potrebama i specifičnostima njegovog poslovanja.
Preuzmite BizniSoft. 


 calculator Niski troškovi implementacije

BizniSoft ne zahteva nikakve specifične i/ili visokobudžetne hardversko/softverske platforme. Jedini uslov je da na računaru postoji instaliran Windows 7 ili noviji operativni sistem. Naša ideja da manjim klijentima sa do 3 računara u lokalnoj mreži omogućimo korišćenje BizniSoft-a za svega 390 EUR u kombinaciji sa kvalitetom aplikacije koju dobijate, pokazuje zašto je upravo ova aplikacija trenutno jedna od najaktuelnijih na našem tržištu.
Opširnije o licenciranju i ceni.