20 NAJNOVIJIH KLIJENATA


MILENA STR, GRADIMIR JOVANOVIĆ PR

Adresa:  KRALJA PETRA PRVOG BB
Mesto:  DONJI MILANOVAC
PIB: 102942344
Korisnik OD: 25.12.2018
Broj licenciranih radnih stanica: 3
Koristi replikaciju: NE
*Broj zahteva za replikacijom:
Koristi BizniSoft LIVE: NE
Broj BizniSoft LIVE prijava:
Zadnja BizniSoft LIVE prijava: 

 Back * - Podaci o broju zahteva za replikacijom se računaju od 01.03.2012

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs