Šta je Biznisoft ?

BizniSoft je poslovni program koji pokriva kompletno poslovanje preduzeća i drugih pravnih subjekata svih oblasti. 
Osnovu računovodstvenog programskog proizvoda BizniSoft čine standardi. Knjigovodstveni program BizniSoft je usaglašen sa zahtevima računovodstvenog standarda RSS 33 .  

BizniSoft je knjigovodstveni program razvijen kao klijent-server aplikacija. Veze sa okruženjem su maksimalno podržane. Primena najsavremenijih razvojnih alata, visok kvalitet, jednostavnost korišćenja i krajnje prihvatljiva cena, kao i podrška Saveza Računovođa i Revizora Srbije i Komore preduzeća i preduzetnika za računovodstvo, omogućili su BizniSoft-u postavljanje potpuno novog standarda u primeni IT tehnologija u poslovanju preduzeća. Potpunom automatizacijom poslovnih procesa kao i dodatnim aplikacijama za online/offline replikaciju/sinhronizaciju podataka dislociranih poslovnih objekata i sistemom BizniSoft Live, uz veoma kvalitetnu podršku koju nudimo, poslovna aplikacija BizniSoft može da zadovolji potrebe čak i najkompleksnijih poslovnih subjekata što dokazuju više stotina instalacija u regionu.
 

 administrator Jednostavna i laka upotreba

Osnovna prednost našeg poslovnog programa je njegova jednostavnost korišćenja. BizniSoft se instalira za svega par minuta i odmah nakon toga je spreman za rad, bez potrebe za nekim dodatnim konfigurisanjem. Sve forme su izvedene na način prilagođen korisniku, veoma su jednostavne i lake za upotrebu. 

 refresh-window Automatska knjiženja

U svim podsistemima BizniSoft-a izvedena su automatska knjiženja. Ovo podrazumeva da se svaki uneti dokument veoma jednostavno, jednim klikom, knjiži u svim podsistemima aplikacije a izmena je trenutno dostupna svim prijavljenim korisnicima. Način na koji funkcionišu automatska knjiženja je nešto na čemu smo posebno ponosni.

 

 system
Širok spektar modula i funkcija

BizniSoft se u svojoj aktuelnoj verziji sastoji od 12 podsistema/modula, svaki sa više desetina/stotina funkcija. Svi moduli su povezani i integrisani u jedinstveno poslovno rešenje i za razliku od ostalih programskih rešenja, BizniSoft se uvek isporučuje sa svim podržanim modulima koje mogu koristiti svi naši klijenti bez obzira na vrstu licence koja je vezana za broj radnih stanica.
Opširnije o modulima.
 

 preview
Praćenje zakonskih izmena

Partnerstvo sa Savezom računovođa i revizora Srbije kao i stalni kontakti sa našim klijentima i njihova brojnost garancija su da će sve izmene zakonskih propisa koje propiše zakonodavac biti implementirane u našem programskom paketu u najbržem mogućem roku. Nove verzije se postavljaju na našem sajtu nedeljno i odmah su dostupne našim klijentima.

 

 chat Kvalitetna tehnička podrška

Razvoj BizniSoft-a i podrška klijentima su naši prioriteti najvišeg nivoa i ovoj problematici pristupamo veoma ozbiljno. Podrška našim klijentima se obavlja pre svega putem našeg sajta (Najčešće postavljana pitanja, Baza znanja, "Ticket" podrška), korišćenjem našeg Call Centra i Centra za podršku gde možete dobiti odgovore na sva vaša tehnička i stručna pitanja vezana za programski paket BizniSoft.
Opširnije o podršći i obuci.

 


 network
Podrška za rad dislociranih objekata

Razvojem sistema za replikaciju podataka i sistemom BizniSoft Live, omogućili smo virtualnu vezu svih dislociranih objekata jednog poslovnog subjekta (veleprodaje/maloprodaje/magacini) na različitim geografskim lokacijama kao i vezu između samog poslovnog subjekta i njegovog dislociranog računovodstva (računovodstvene agencije). Trenutno ovaj sistem pouzdano koriste više desetina preduzeća sa više od 200 dislociranih objekata i više hiljada dnevnih zahteva za sinhronizacijom.
Opširnije o replikaciji i BSLive-u.
 


 gear Jednostavna instalacija i administracija

Preuzimanjem programa sa našeg sajta, startovanjem instalacije i izborom komponenata aplikacije (klijent, server ili POS), BizniSoft je za par minuta spreman za rad. Iako u startu konfigurisan na način koji odgovara većini klijenata, u samoj aplikaciji je ugrađen veoma moćan konfigurator sa mnogim opcijama kojima svaki klijent može do najsitnijih detalja aplikaciju prilagoditi svojim potrebama i specifičnostima njegovog poslovanja.
Preuzmite BizniSoft. 


 calculator Niski troškovi implementacije

BizniSoft ne zahteva nikakve specifične i/ili visokobudžetne hardversko/softverske platforme. Jedini uslov je da na računaru postoji instaliran Windows 7 ili noviji operativni sistem. Naša ideja da manjim klijentima sa do 3 računara u lokalnoj mreži omogućimo korišćenje BizniSoft-a za svega 390 EUR u kombinaciji sa kvalitetom aplikacije koju dobijate, pokazuje zašto je upravo ova aplikacija trenutno jedna od najaktuelnijih na našem tržištu.
Opširnije o licenciranju i ceni.