Obuhvaćeni podsistemi:

  • GENERALNO
  • ROBNO-TRGOVINA
  • FINANSIJSKO POSLOVANJE
  • SPECIFIČNI PODSISTEMI
  • ADMINISTRACIJA

U poslednjim izmenama u verziji, uvedene su brojne inovacije naročito u modulima Robno-trgovinskog i Finansijskog poslovanja. Uvedena je nova funkcionalnost u BizniSoft konfiguratoru koja značajno pojednostavljuje postavljanje podrazumevane godine. Osim pomenutih izmena, redizajnirana je forma univerzalne pretrage kako u pogledu prikaza forme tako i kroz uvođenje novih funkcionalnosti.

GENERALNO

Univerzalna pretaraga

Redizajnirana je forma univerzalne pretrage u pogledu prikaza forme i kroz uvođenje novih funkcionalnosti. Univerzalnoj pretrazi osim kroz zaglavlje BizniSoft-a, možete pristupiti kombinacijom tastera Alt+p u bilo kojoj formi:

Forma pretrage u zaglavlju BizniSoft-a


Ukoliko se u polje za pretragu, unese samo jedno slovo, aktivira se funkcionalnost brzih tastera koje smo odabrali kao skraćenice koje vode do najznačajnijih funkcija aplikacije. Pritiskom tastera Enter, selektovana funkcija se fokusira i aktivira u novom ekranu:

Pretraga sa unosom jednog karaktera


Ikonica sa lupom nudi prikaz liste svih funkcionalnosti brzih tatsera a klikom miša na stavku pokreće se selektovana funkcija. Drugim rečima, ukoliko korisnik poznaje oznaku određene funkcije, npr. izlazne fakture, može da skrati putanju do fukcije koristeći kombinaciju tastera Alt+p->F-Enter->F5 itd:

Ikonica sa lupom nudi prikaz liste svih funkcionalnosti brzih tastera

Ukoliko se u formu za pretragu unese više od 1 karaktera, ili određeni pojam a zatim pritisne taster Enter, aktivira se funkcija ostalih elemenata pretrage BizniSoft-a sa listom svih funkcija koje sadrže deo unetog naziva. Tatserom F8 rezultati pretrage, biće prikazani u novom ekranu.

Rezultati pretrage u tom slučaju biće podeljeni na različite skupove:

BizniSoft Funkcije - Sadrži sve predviđene funkcije koje postoje u meniju BizniSoft-a. Klikom na neki od rezultata pretrage startuje se izabrana funkcija.

Startovanje funkcije u formi pretrage


BizniSoft Izveštaji – U ovom delu forme sadržani su izveštaji iz funkcija izveštavanja po modulima. Selektovanjem nekog od rezultata pretrage startuje se forma koja sadrži taj izveštaj koji će prilikom prikaza u novoj formi automatski biti selektovan.

Selektovanjem nekog od rezultata pretrage startuje se forma koja sadrži taj izveštaj


BizniSoft Entiteti - Predstavlja skup sledećih entiteta: poslovni objekti, artikli, partneri, radnici, lica van radnog odnosa, kontni plan i matični podaci firme. Ukoliko je izabrani entitet objekat, vršiće se promena obejkta, a ako je izabran entitet firma/klijent izvršiće se promena firme!

BizniSoft Atributi – Sadrži sve forme aplikacije za rad sa poslovnim atributitima: atributi artikla, atributi poslovnih partnera, atributi knjigovodstvenih računa i atributi klijenta firmi. Pretražuju se samo atributi koji imaju asocirane entitete - ukoliko za izabrani atribut nema asociranih entiteta, neće se naći u rezultatima pretrage.

Izlazni dokumenti – Pretražuju se svi izlazni dokumenti (uključujući i funkciju Izlazne fakture iz finansijskih transakcija) po broju naloga i veznom dokumentu. Selektovanje rezultata prikazuje standardnu formu prikaza BizniSoft dokumenta. Zgodno kada se pretražuje neki konkretni izlazni dokument (po otpremnici, ugovoru ili bilo na koji drugi način).

Ulazni dokumenti – Vrši se pretraga svih ulaznih dokumenata (uključujući i sve ostale funkcije iz dela finansijskih transakcija) po broju naloga i veznom dokumentu. Selektovanje rezultata prikazuje standardnu formu prikaza BizniSoft dokumenta. Ovo je praktično u situacijama pretrage nekog ulaznog dokumenta (po broju fakture dobavljača i sl.).

Izvodi banaka – Pretražuju se svi izvodi po veznom dokumentu, eksternom dokumentu, iznosu duguje i iznosu potražuje. Ova funkcionalnost je praktična ukoliko poslovni partner (kupac ili dobavljač) reklamira neki dokument ili kada želimo da nađemo neku uplatu/isplatu po iznosu (možemo da kucamo samo iznos) i sl. Selektovanjem rezultata ove vrste pretrage otvara se nalog glavne knjige sa selektovanim izvodom.
Postojanje pretrage BizniSoft funkcija učinilo je da je stara pretraga funkcija postala suvišna i nepotrebna (ona koja se nalazila u modulu Omiljene funkcije) te je ista izbačena iz programa:

Uređivanje liste funkcija


Tipovi pretrage se mogu filtrirati u smislu prikaza samo određenog tipa. Nova pretraga briše ovaj filter.
Rezutati pretrage se (nakon što se završi pretraga i prikažu rezultati) mogu prikazati i u novoj formi (pritiskom na taster F8) u kojoj isto važe sve napred napomenute funkcionalnosti.

Tasterom F8 rezultati pretrage, biće prikazani u novom ekranu

Određeni tip pretrage se u ovoj formi može zatvoriti klikom na ikonicu X u gornjem desnom uglu konkretnog tipa. Zatvaranje svih tipova zatvara i ovu formu. Nova pretraga automatski zatvara ovu formu (iz tehničkih razloga).

 Rezultati pretrage

 

Implementirana je funkcionalnost kojom se automatski nudi email poslovnog partnera (ukoliko je definisan u šifarniku poslovnih partnera). U formi pregleda dokumenata i funkciji slanja email-om (integrisan ili podrazumevani OS email klijent) program će automatski upisati e-mail adresu primaoca. Ova funkcionalnost je implementirana u štampi ulaznih i izlaznih dokumenata, IOS-a, kompenzaciji, kartici obaveza i potraživanja iz finansijske operative kao i u izveštajima iz finansijskog:

Šifarnik poslovnih partnera - polje e-mail adresa Podrazumevani e-mail klijent

Implmentirana je nova funkcija pod nazivom Izvoz – avansni račun u delu Izvoz robe i usluga. Modifikovane su procedure knjiženja avansnih računa, asociranja avansnih računa konačnim i štampe avansnih i konačnih računa. Ovi avansi asociraju u iznosu valute koji su bili a obračun kursnih razlika za konta 2050/4302 vrši se naknadno. Ubačena je nova šifra u tabeli računa automatskih knjiženja BSRN0182 – 4302 i na taj konto se knjiže primljeni avansi u valuti. Ova šifra je automatski ubačena i u tabeli avansnih računa.

ROBNO-TRGOVINA

Na zahtev korisnika modifikovan izveštaj Stanje zaliha – nabavna i VP cena u deluIzveštaji iz robnog prometa tako što je ubačena i kolona u kojoj se iskazuje procenat razlike u ceni. S tim u vezi dorađena je Funkcionalnost parametra 10202 tako da se odnosi i na tip objekta 01.

Pored postojeće opcije Kopiraj iz cenovnika, imprelentirano je novo polje Obriši cenovnik.

U poslednjim izmenama verzije, sistemom označavanja dokumenta obuhvaćen je i Pregled virmanskih računa. Više informacija o funkcijama označavanja dokumenta možete naći na našem sajtu u delu Novosti po verzijama – Novembar, na ovom linku:

Pregled virmanskih računa

Istovremeno, u BizniSoft konfiguratoru, dodat je nov konfiguracioni parametar 20042 - Onemogući dodavanje/brisanje oznaka kojim se aktivira zabrana dodavanja i ukljanjanja oznaka na dokumentima.

FINANSIJSKO POSLOVANJE

Implementiran je novi konfiguracioni parametar 10314 – Ignoriši mesto/nosioc troška prilikom prenosa početnog stanja GK. Ukoliko je promet kupca razbijen po mestima troškova, program prilikom formiranja početnog stanja to ignoriše i postavlja saldo u jednu stavku.

SPECIFIČNI PODSISTEMI

Implementirana je nova funkcionalnost u internim računima i svim nasleđenim forma, Formiranje naloga – na osnovu vagarskih potvrda.

Formiranje dokumenta na osnovu vagarskih potvrda

Napominjemo da je u ovom slučaju u Pregledu svih merenja neophodno da se definiše vrsta dokumenta IR, da bude u magacinu proizvodnje (Tip 18) a prilikom startovanja ove funkcije program će pitati u kom objektu želimo da prenesemo robu u kom slučaju treba da se selekutuje magacin gotovih proizvoda (Tip 09), ali se može koristiti i u drugim slučajevima:

Pregled svih merenja

 

ADMINISTRACIJA

Na zahtev brojnih klijenata, implementiran parametar 10312 – Štampa naloga glavne knjige uvek štampa naziv konta kojim je omogućeno da su u štampi naloga GK uvek pojavljuje naziv konta, nevezano da li je na toj stavci unet opis ili ne.

Ustanovili smo da i pored detaljnih uputstva postoje sporadični problemi sa definisanjem podrazumevane godine, u BizniSoft konfiguratoru implementirano je novo dugme Podrazumevana godina. Startovanje ove funkcije automatski podešava parametre za podrazumevanu godinu po sledećem principu:

  • Ukoliko se funkcija startuje bilo kad u decembru (12. mesec) biće postavljena podrazumevana godina na narednu.
  • Ukoliko se ova funkcija ne startuje u decembru mesecu, biće postavljena podrazumevana godina na tekuću.

BizniSoft konfigurator Podrazumevana godina

 

BIZNISOFT TIM